2 - BERIČEVA KAPELA JUROVSKI DOL

Kapela stoji tik ob cesti Jurovski Dol-Lenart in je zaprtega tipa. Posvečena je Mariji Pomočnici. Lastnik je družina Berič iz Sp. Gasteraja 55. Iz zapisa kronike je na tem mestu stala manjša kapelica odprtega tipa z nišo.

V letih 1909-1919 sta zakonca Kocbek, prejšnja lastnika domačije Berič, kapelico odstranila in na njenem mestu postavila sedanjo. V župnijski cerkvi sv. Jurija sta darovala tudi kamniti portal, ki vodi v zakristijo.

GALERIJA SLIK