3 - KOROŠČEVA KAPELA JUROVSKI DOL 46

Kapela je zaprtega tipa in je v lasti družine Korošec ml..  Leta 1946 jo je postavil Peter Holc, in sicer z namenom zaobljube in zahvale za srečno vrnitev iz ruskega ujetništva v drugi svetovni vojni. Ker Peter Holc ni imel primerne lokacije oziroma zemljišča za postavitev kapele, se je dogovoril s sosedom Korošcem starejšim, ki mu je dovolil postavitev na svojem zemljišču. Po smrti Petra Holca je kapela prišla v last družine Korošec ml..

Kapela je bila v zelo slabem stanju, zaradi česar se je sedanji lastnik odločil, da jo poruši in na istem mestu postavi novo. Leta 2010 je bila deležna temeljite obnove in poslikave. Posvečena je Mariji Pomočnici. Na prirejenem nastrešku je nameščen manjši zvon. 

GALERIJA SLIK