4 - ZELENKOVA KAPELA ŽITENCE 51

Slog kapele, ki je na tem območju redkost, spominja na obliko zvonika in sodi v starejše obdobje, zato jo uvrščajo v pomembno sakralno znamenje.

Čas in vzrok postavitve nista znana, vendar pa ustno izročilo sedaj 91-letnega Jožefa Zaletingerja pravi, da je že njegov dedek pripovedoval, da je tukaj že bilo to znamenje in da naj bi bilo to kužno znamenje.

Pred časom je bilo to sakralno znamenje deležno temeljite obnove in poslikave, in sicer s pomočjo sovaščanov, tako da je zdaj lep okras tega zaselka.

Kapela – znamenje je sakralna stavbna dediščina in je vpisana v Register nepremične kulturne dediščine pod EŠD-22371.