9 - KOROŠČEVA KAPELA ZG. PARTINJE 40

Sedanji lastnik kapele je družina Zorjan iz Jurovskega Dola. Po ustnem pričevanju bi naj kapelo postavili na mesto, kjer se je zgodil uboj enega od bratov tedanje družine Pavalec, zaradi česar domnevajo, da je bila postavljena na začetku prejšnjega stoletja. Pred časom je bila temeljito obnovljena.

Kapela je sakralna stavbna dediščina in je vpisana v Register nepremične kulturne dediščine pod EŠD-22058.

GALERIJA SLIK