13 - ZOREČEVA KAPELA ZG. PARTINJE 121

Kapela je zaprtega tipa in je v lasti družine Zorec – Toplak. Točen datum postavitve te kapele ni zabeležen nikjer, vendar gre po slogu in pripovedovanju starejših sklepati, da je bila postavljena med letoma 1860 in 1870. Postavili so jo kot prošnjo za dobro letino, kajti v tem času so bili tukaj obsežni vinogradi.

Kapela je sakralna stavbna dediščina in je vpisana v Register  nepremične kulturne dediščine pod EŠD-22060.

GALERIJA SLIK