15 - PLANERJEVA KAPELA SP. GASTERAJ 27

Sedanji lastnik Planerjeve kapele je družina Berlič. Posvečena je božji materi Mariji. Leta 1920 jo je postavila družina Planer.

Postavili so jo kot zahvalo za srečno vrnitev Karla Planerja iz ruskega ujetništva. Kapela je zaprtega tipa, spredaj ima lepo oblikovane niše, ki so poslikane z nabožnimi podobami. Pred leti je bila lepo prenovljena in na novo poslikana. S tem daje zaselku pravi pečat.

Kapela je sakralna stavbna dediščina in je vpisana v Register nepremične kulturne dediščine pod EŠD-22049.

GALERIJA SLIK