16 - ROŠKARJEVA KAPELA MALNA 56

Kapela je zaprtega tipa. Sedanji lastnik je družina Knuplež iz Malne 56. Prvotna kapela se omenja že leta 1858. Postavil jo je Jakob Roškar, oče Ivana Roškarja, (1860–1933), državnega poslanca v Avstro-Ogrskem parlamentu, pozneje pa ministra za kmetijstvo v Kraljevini SHS. Leta 1910 so to kapelo prezidali in povečali. Zgrajena je bila v romanskem slogu in je bila ena najlepših v tem delu Slovenskih goric. Njena posebnost je poslikava, ki je delo priznanega umetnika Roberta Horvata iz Maribora. Pri tej kapeli so še nekaj časa po drugi svetovni vojni blagoslavljali velikonočne jedi.

Leta 2010 je bila ta kapela deležna temeljite obnove. Finančne stroške sta zagotovili družini Ivana in Bojana Knupleža.

Kapela je sakralna stavbna dediščina in je vpisana v Register nepremične kulturne dediščine pod EŠD-22043.

GALERIJA SLIK