20 - ŠNAJDERJEVA DOMAČIJA ZG. GASTERAJ 36

Šnajderjeva hiša je lep primerek stavbne arhitekture, ki je lepo vzdrževana in nosi letnico 1840. Hišo je zgradila družina Ornik, ki je imela v tistem času veliko posest in nekaj viničarij oz. vrhov. Kasneje je postala last družine Damiš in nato še sedanjih lastnikov družine Šnajder.

Objekt je profana stavbna dediščina in je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine pod EŠD-9721.

GALERIJA SLIK