25 - DOMAČIJA HORVAT SP. GASTERAJ 6

Velika kmečka hiša je sedaj v lasti družine Horvat, letnica nad glavnim vhodom je 1814. Po pričevanju starejših jo je postavila družina Koser, ki je v tistem času imela v lasti veliko posesti, gostilno, trgovino, žago in mlin na potoku Velka. Od te domačije sta se dve priženili v Sv. Jurij, in sicer hči Gizela na domačijo Kranjc - Platajs, kjer so prav tako takrat imeli mesarijo in gostilno, druga hči, Ana, pa na domačijo Werglez, znano po svoji trgovini in gostilni. Po odhodu posestnika Koserja je omenjeno domačijo prevzel posestnik Režonja, zatem pa rodbina Horvat.

Hišo so sedanji lastniki delno že uspeli obnoviti, vendar je na njej potrebno še veliko postoriti, da bo zasijala v prvotni podobi.

Objekt je profana stavbna dediščina in je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine pod EŠD-1094.

GALERIJA SLIK