27 - ZELENKOVA DOMAČIJA ZG. PARTINJE 79

Hiša je častitljive starosti in je sedaj v lasti družine Fanedl. Pod hišo je velika klet, ki je dvoransko obokana s kamnom. Nad vhodnim portalom nosi letnico 1532; le-ta nam razodeva, da so v tej kleti shranjevali velike količine vina, saj so se v tistem času tod okoli razprostirali obsežni vinogradi, ki so bili v večini v lasti tujih gospodov, predvsem Avstrijcev iz okolice Gradca. Pred približno stotimi leti je to domačijo imela v lasti rodbina Živko, zatem kmetovalec Zelenko, čigar hči Marija je poročila Ivana Fanedla.

Objekt je profana stavbna dediščina in je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine pod EŠD-29122.

GALERIJA SLIK