28 - KRANERJEVA HIŠA ZG. PARTINJE 27

Hiša je danes v lasti Ane Kraner. Nad vhodnimi vrati na kamnitem portalu je letnica 1844. Domneva se, da so to domačijo zgradili tedanji lastniki družine Jančič, ki so takrat bili večji posestniki. V letih 1931 so to kmetijo kupili Kranerjevi iz Selc pri Voličini.

Objekt je profana stavbna dediščina in je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine pod EŠD-7125.

GALERIJA SLIK