29 - SENEKOVIČEV ŠTOK ZG. PARTINJE 133

Senekovičev dvorec ali "štok" je danes v lasti družine Senekovič. V tej zgradbi danes nihče ne prebiva. V zgradbi se nahaja lepo ohranjena lesena preša, ki nosi letnico 1852. Pod njo je tudi velika klet, ki je dvoransko obokana s kamnom, njene letnice nastanka pa žal ni najti, vendar je sodeč po slogu stara okoli 400 let.

V tistem času je bilo namreč na sončnih pobočjih tega območja Partinja posajenih veliko vinogradov, ki so bili v lasti gospostva iz Avstrije, največ iz okolice Gradca.

Tukaj so bivali le oskrbniki, ki so bili vešči gojenja in obdelave vinogradov. Ti oskrbniki so običajno bivali v pritličju viničarskih zgradb, za gospodo oziroma lastnike pa so zgradbe viničarij nadzidali z etažo, da jim je ob občasnem prihodu bilo karseda udobno. Od takrat dalje so tem stavbam domačini rekli "štok".

Objekt je profana stavbna dediščina in je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine pod EŠD-25065.

GALERIJA SLIK