30 - ROTARJEVA DOMAČIJA MALNA 43

Rotarjeva hiša na Malni je ena starejših domačij, saj nosi letnico 1812. Delno je še grajena iz peščenega kamna, preostanek pa je iz opeke. Zgradil naj bi jo tedanji lastnik, večji posestnik Oman, ki je imel takrat v lasti več vrhov oz. viničarij. Kasneje je na tej domačiji do leta 1908 kmetovala rodbina Purgaj, od tega leta dalje pa je kmetijo prevzela družina Štiftar. Leta 1969 jo je kupila družina Rotar, ki je tudi sedanja lastnica.

Objekt je profana stavbna dediščina in je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine pod EŠD-25519.

GALERIJA SLIK