31 - PARTINJSKI GRADIČ ZG. PARTINJE 14

Pred dvajsetimi leti sta zakonca Metka in Maks Klampfer kupila starejšo hišo z nekaj zemlje. Hišo, ki je bila že dotrajana, sta porušila in na tem mestu zgradila novo. Hiša je zgrajena v stilu gradiča.

Po ustnem pričevanju tukajšnjih prednikov bi naj na  tem mestu stal manjši gradič, ki je bil pod okriljem gospostva Herberstein gradu Hrastovec. Gradič bi naj obdajalo tudi varovalno obzidje, o čemer pričajo tudi kamniti bloki, ki so jih našli ob pripravi zemljišča za novo zgradbo.

Takšnih gradičev je bilo v tem delu Slovenskih goric več, vsi so delovali pod okriljem gradu Hrastovec. Od teh je delno ohranjen gradič Štralek pri Voličini, od koder je izhajala legendarna Agata.

GALERIJA SLIK