33 - ŠEBEDROV ŠTOK ZG. PARTINE 97

Tudi ta nadstropna domačija z nazivom Šabedrov "štok" je zanimiva stavbna dediščina. Velika, s kamnom obokana klet nosi letnico 1562. Nad njo je prva etaža, ki je verjetno istega letnika.

V njej so bivali oskrbniki obsežnih vinogradov. Druga etaža je nekoliko mlajša, predstavljala je bivalni prostor za lastnike, ki so le občasno prišli nadzorovat oskrbnike teh vinogradov.

Prek sto let je bil lastnik te viničarske domačije Šabeder iz Gornje Radgone, od tod tudi ime Šabedrov "štok". Sedanja lastnika sta Olga Senekovič in njen sin Edi.

Objekt je profana stavbna dediščina in je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine pod EŠD-25522.

GALERIJA SLIK