BOŽIČNI KONCERT

Pevci Jurovskega okteta že od začetka svojega delovanja namenjajo veliko pozornost povezovanju med ljudmi z lepo slovensko pesmijo. Želijo, da bi se kot v starih časih več prepevalo v družbi s prijatelji in seveda tudi v družinskih krogih. Prav božič  velja za največji družinski in tudi cerkveni praznik in veren človek ni obdal nobenega praznovanja s tolikim izrazom svojega duha in srca kakor božično praznovanje. O tem pričajo slavna dela številnih umetnikov, slikarjev in glasbenikov. In prav  z doživeto zapeto  božično pesmijo so želeli naši pevci dopolniti   božično praznovanje v našem kraju. 

Božični koncert Jurovskega okteta skuša še enkrat poudariti misel, da božič pač ni praznik samo na koledarju, ob bogato obloženi mizi, ob prižiganju lučk  na božičnem drevesu, še manj ob nakupovanju v trgovinah. Božič tudi ni praznik samo v cerkvi, ampak  je praznik srca, človekove notranjosti. Sveti  Avguštin je zapisal: »Četudi je to Dete v Betlehemu tisočkrat rojeno, če ni rojeno v tvojem srcu, je vse izgubljeno!« Zato se že od leta 2010 na praznik svetega Štefana dobimo v cerkvi v Jurovskem Dolu, da z lepo božično pesmijo dopolnimo družinsko in osebno praznovanje.

GALERIJA SLIK