ŠPORT ŠPAS

Že v samem začetku je bil osnovni namen projekta  združevati vse  generacije preko  vsebin, medgeneracijskega sodelovanja, športa, gibanja, zdravja, zdrave prehrane, zdravega okolja, iger, ustvarjanja, zabave in tako ostaja vse do današnjega dne. Vsebinsko in organizacijsko  se koncept  vseh prireditev bistveno ne spreminja, spreminja se le nosilna tema. Z motom »SKUPAJ  ZNAMO IN ZMOREMO«, torej s sodelovanjem, povezovanjem, pomočjo in solidarnostjo je ta prireditev dosegla svoj namen.
Kot organizatorji in nosilci prireditev so šole in vrtci skupaj z lokalno skupnostjo. Želja in predlog organizatorja Media šport, da so  se vključili  v posamezen  dogodek vsi lokalni dejavniki, od šol, vrtcev, občin, društev, domov in društev upokojencev, gasilcev, policije, zdravstvenih domov, društev kmečkih žena, čebelarjev, sadjarjev, lovcev itd., je tudi v polni meri uspela.
Tako je bila prireditev že v letu 2008 uvrščena v program sedanjega Ministrstva za znanost izobraževanje in šport. Od samega začetka in vse do leta 2014, so se vsi dogodki organizirali izključno istega dne, to je vedno tretjo soboto v mesecu maju. Ker  je večkrat  vreme krojilo izpeljavo prireditev, smo dan organizacije prireditve prepustili organizatorju, zato se prireditev lahko odvija kako drugo soboto ali med tednom. 
Vse do danes praviloma  potekajo prireditve v neposredni bližini šol, v trajanju do štiri ure.
Zanimivo športno in zabavno druženje vseh generacij, ki poteka že vrsto let zapored, je postalo tudi naša tradicija. Različne športne dejavnosti, ki se odvijajo, so zanimive in primerne za vsakogar - za celo družino, otroke in odrasle vseh starosti, bodisi kot udeležence ali samo opazovalce.

GALERIJA SLIK