1 - CERKEV SVETEGA JURIJA

Cerkev sv. Jurija

Cerkev sv. Jurija stoji na mali vzpetini v središču naselja Jurovski Dol. Gotska župnijska cerkev je bila večkrat prezidana, predvsem v poznobaročnem slogu. Cerkev je bila poimenovana po svetniku sv. Juriju, ki je bil zavetnik vitezov, vojakov, tudi poljedelcev, živinorejcev in vinogradnikov (lep reliefni prikaz vinske trte na cerkvenem zvoniku).

Ime Jurij izhaja iz latinske besede Georginus, ki je bil v rimski vojski stotnik, sin bogatih staršev. Doma je bil v Kapadokiji v Mali Aziji. Zaradi mučeništva so ga kristjani razglasili za svetnika. Cerkev sv. Jurija v Slovenskih goricah se prvič omenja leta 1388. Sedanja župnijska cerkev z osrednjo gotsko ladjo, ki ju spremljata mlajši stranski ladji, je bila sezidana leta 1501. V času pred turškim vpadom leta 1532 je bil stolp prezidan, o čemer priča vklesana letnica 1528 v cerkveni zvonik. Cerkev je naslonjena na oporne stebre. Zvonik je postavljen pred cerkvijo. Levo in desno so bile prizidane stranske kapele. V letih od 1784 do 1786 je bila izvedena v sklopu cerkvene reforme cesarja Jožeta II. osamosvojitev jurovske fare.

Cerkev odlikuje ubrana notranjščina in bogata oprema, ki zajema tri oltarje. Glavni oltar je posvečen farnemu zavetniku sv. Juriju in je v neogotskem slogu, spodnji del oltarja je izdelal mojster Janez Kurnik iz Radovljice leta 1907, zgornji del oltarja je delo Jožeta Holzingerja. Ta oltar je bil leta 2003/04 obnovljen in v celoti pozlačen. V južni kapeli je oltar sv. Janeza in Pavla in je bil obnovljen v letu 2007. V severni kapeli je oltar sv. družine, ki je bil obnovljen leta 2006, in ima sedaj prvotno podobo. V cerkvi je križev pot iz leta 1908 in je likovna upodobitev Jezusovega trpljenja. Leta 1905 so bile kapele poslikane s freskami.

V prezbiteriju je pet barvnih gotskih oken in ga pokriva zvezdasti obok.

Leta 1932 so cerkev sv. Jurija obnovili, obnovljeni so bili tudi oltarji, prižnica in orgle. 21. avgusta 1993 so v cerkev postavili nove orgle, ki so bile pripeljane iz Brestovca pri Rogaški Slatini. Izdelal jih je mojster orglarstva Anton Škrabi. V avgustu leta 1999 je cerkev dobila tri nove bronaste zvonove.

Na južni strani cerkve sv. Jurija je plošča, posvečena duhovniku in narodnemu buditelju koroških Slovencev. Gregor Einspieler se je rodil 10. marca 1853 leta v Svečah v Rožu. Na Koroškem je bil urednik slovenskega časnika Mir. V deželnem zboru je nadaljeval politiko Andreja Einspielerja in opozarjal na slabe šolske razmere na Koroškem ter zahteval potrebo po slovenskih šolah. Po koroškem plebiscitu je leta 1920 zapustil Koroško in kot župnik od leta 1922 do 1927 služboval pri Sv. Juriju, kjer se je tudi dokazoval kot narodni buditelj in zagovornik slovenskega naroda. Umrl je leta 1927 pri Sv. Juriju v Slovenskih goricah in je pokopan na pokopališču v Jurovskem Dolu.

Besedilo je izvzeto in knjižice Vodnik po Jurovski poti dostopno na http://www.os-jd.si/material/vodnik_po_jurovski_poti_web.pdf.

GALERIJA SLIK