2 - VAŠKO JEDRO S HAJNČEVO POTJO

Gručasto jedro naselja Jurovski Dol, ki danes tvori vaško jedro Jurovski Dol, se je razvilo ob cerkvi z nadstropnimi stavbami župnišča, stare šole in gostilne ter pritličnimi in visokopritličnimi stanovanjskimi hišami z gospodarskimi poslopji. Danes ga sestavljajo farna cerkev Sv. Jurija z župniščem, obnovljen Kulturni dom Jurovski Dol, Slomškov dom in Gostilna Špindler. 
Dominanta naselja je vsekakor gotska cerkev z mogočnim zvonikom, renesančnim portalom in baročnima kapelama z oltarji J. Holzingerja. Vzhodno od cerkve je staro pokopališče, obdano s kamnitim obzidjem. Gručasto jedro naselja je kvalitetna vaška aglomeracija župne cerkve, namenskih objektov trškega videza in kmečkih domačij. Cerkev izvira iz 16. stoletja, ostala  poslopja so iz 18.,19. in 20. stoletja.

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je trg v okviru projekta Ureditev vaškega jedra Jurovski Dol, z namenom ohranjanja avtohtone podobe naselja Jurovski Dol, skrbi za varnost prebivalcev in obiskovalcev Jurovskega Dola ter preprečevanje propadanja kulturne dediščine podeželja in hkrati zaradi privabljanja turistov in v želji po čim večji prepoznavnosti kraja, v celoti prenovila.  V okviru projekta je bila izvedena menjava betonskih tal s kamenjem, urejena pa je bila tudi ostala ustrezna komunalna infrastruktura.

Pot vodi kot bližnjica in sprehajalna pot do središča Jurovskega Dola že leta. Uporabljali so jo predvsem ljudje, ki živijo v Gasteraju in na Žitencah, danes, ko ljudje ne hodijo več toliko peš, jo koristijo predvsem sprehajalci in obiskovalci Športnega parka. Pred dobrimi 20 leti je veliko željo po ureditvi poti izkazal vaščan Janez Bauman – Hajnč in z deli pričel kar sam. Po njegovi smrti v letu 2003 je pot ostala zapuščena, Občina Sv. Jurij v Slov. goricah pa jo je v letu 2012 v sklopu projekta Ureditev vaškega jedra Jurovski Dol, v celoti prenovila.

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je obnovljeno pot v znak spoštovanja in izkazane ideje po urejeni poti, pot poimenoval po Janezu Baumanu – Hajnču, v Hajnčova pot.
Ob uradni otvoritvi poti so se obiskovalci sprehodili po Hajnčovi poti do informativne table, kjer sta skupaj z županom Petrom Škrlecem, simbolično prerezala trak hči in sin gospoda Hajnča, Marija Konrad in Ivan Bauman.
Pot vodi kot bližnjica in sprehajalna pot do središča vasi že dolga leta. Pred dobrimi 20 leti jo je pričel urejati bližnji vaščan Janez Bauman – Hajnč, ki se je rodil 26. 6. 1907, umrl pa 19. 10. 2003. Gospod Hajnč je od leta 1991 do leta 2003, torej več kot 10 let, delal ob poti in ob potoku Globovnica. Zapuščeno pot je najprej pokosil, nato je naročil gramoz in najel zidarja ter se lotil popravila stopnic. Za delo si je kupil orodje in za pomoč pri urejanju poti navdušil tudi svojega pravnuka. Tako močno si je želel, da bi se lahko pri svojih 90-ih letih še vedno varno sprehodil v trg, da je delal vsak dan. Njegov cilj je bil popraviti stopnice ob starem pokopališču, namestiti ograjo ob njih, da bi se starejši ljudje pri vzpenjanju lahko česa oprijeli, urediti je želel tudi poškodovan most čez Globovnico. V te namene je redno kosil ob poti, pod mostom pa je počistil strugo in uredil bregova.

Vsaka njegova delovna akcija je imela svojo zgodbo, svoj smeh in kakšno dogodivščino. Ljudje so ga spremljali z navdušenjem, kakšni dvomljivci pa tudi s posmehom. 

Vsi pa so odločnega prostovoljca, marljivega vaščana in svojega domačina, ki mu ni bilo vseeno do okolja in tradicije, spoštovali in cenili. 

Že dolgo vsi Jurovčani rečemo tej poti Hajnčova pot. Zdaj je obnovljena. Naj bo to torej HAJNČOVA POT! 

GALERIJA SLIK