7 - KOROŠČEVA DOMAČIJA S ČRNO KUHINJO

Ta domačija ima zanimivo preteklost. Sedanji lastnik je družina Gričar, ki daje velik poudarek ohranjanju kulturne dediščine te stavbe. V notranjosti je lepo ohranjena črna kuhinja in številni predmeti iz preteklosti. Hiša je stara preko 400 let, zraven je bil tudi velik hlev, ki je pred desetletji pogorel. V času postavitve te domačije je le-tej pripadalo tudi veliko posesti in vinogradov okrog tega dela Zg. Partinja, med drugim zaselek Dugo.

Domačija se je takrat imenovala Pristava, delovala je pod okriljem grajskih gospodov iz Hrastovca. Velik hlev je služil za gojenje velikega števila konjev, ki jih je gospostvo potrebovalo za delo na poljih, pa tudi za bojevanje.

V tistem času je grajskim gospodom iz Hrastovca pripadala tudi velika posest Pristava v bližini gostišča Šiker, zato se tudi akumulacijsko jezero imenuje Pristava.

Objekt je profana stavbna dediščina in je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine pod EŠD-25536.

GALERIJA SLIK