9 - ŠENEKARJEVA DOMAČIJA

Hiša Šenekarjevih ima letnico 1845. Postavila jo je rodbina Kurnik, ki je imela takrat v lasti veliko posesti in nekaj viničarij oz. vrhov. Kasneje je bila v lasti družine Zver. Od leta 1929 pa je v lasti družine Šenekar. Hiša je lepo vzdrževana.

Objekt je profana stavbna dediščina in je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine pod EŠD-25525.

GALERIJA SLIK