3 - MOČVIRSKO RASTLINSTVO

Močvirsko rastlinstvo

Močvirje je izredno bogat življenjski prostor, v katerem se kopenske površine prepletajo z vodnimi in dajejo ogromno možnosti za razvoj rastlinskih in živalskih vrst. Za človeka so izrednega pomena, saj zadržujejo vodo kot spužva, s čimer pripomorejo k zmanjšanju poplav. V sušnem obdobju vodo počasi oddajajo in s tem blažijo sušna obdobja. So vir dobrin kot na primer krme. Imajo estetsko funkcijo, saj so idealno mesto za opazovanje ptic, fotografiranje, hkrati so lahko učilnica na prostem in življenjska okolja za redke in ogrožene rastlinske ter živalske vrste.

Ob Globovnici prevladuje močvirsko rastje. Med drevesnimi vrstami bomo zasledili črno jelšo z nenavadnimi storžki. Zgodaj spomladi čebele nabirajo cvetni prah in medičino na ivah. Domačini jih imenujejo mačice in njihove veje postavljajo v vaze ter v butare v času velike noči. Zasledimo tudi grme leske, plodovi so hrana številnim glodavcem, žolnam, brglezom.

Med zelnatimi rastlinami zgodaj spomladi zacvetijo veliki zvončki in rumeno cvetoče navadne kalužnice. Indikatorska rastlina za mokra tla je vodna perunika z močnimi suličastimi listi. Ima bleščeče rumene cvetove, ki jih razvije maja in junija. Listi in korenika vsebujejo strupene snovi, ki so nevarne za živino. S svojo bujno rastjo bodo našo pozornost pritegnili šaši, ki imajo ostrorobe liste, in ločki, ki so jih nekoč uporabljali za pletenje. Munec raste na močvirnem travniku in ima na vrhu stebla značilne »čopke« iz bombažnim vlaknom podobnih niti, ki jih raznaša veter.

Na tem področju rasteta ozkolistni in širokolistni rogoz, ki ga prepoznamo po številnih drobnih ženskih cvetovih, združenih v rjavo, cigari podobno socvetje. V mrtvem rokavu Globovnice najdemo trstičje, ki z obsežnim koreninskim sistemom srka iz tal veliko snovi in tako čisti vodo. Na vlažnih travnikih težko spregledamo do 1,5 m visoko zdravilno špajko ali baldrijan, ki se uporablja pri motnjah spanja in kot blago pomirjevalo. Močvirsko preslico prepoznamo po členkastem steblu. Navadna črnobina je značilna visoka rastlina s štirirobim steblom. Iz družin orhidej rastejo na močvirnem travniku prstaste kukavice, ki seveda spadajo med zaščitene rastline.

V plitvih vodah je razširjen peresasto razrasel rogolist. Pogosto plavata na vodni površini žabji šejek in vodna leča. Le-ta ima viseče korenine in nekaj listom podobnih sploščenih poganjkov, ki so preobražena stebla. Z zrakom napolnjeni prostori v njih omogočajo plavanje na vodi. 

V počasi tekočih ali stoječih vodah bomo zasledili še plavajočega dristavca, nitaste zelene alge, plavajočo vodno praprot, valisnerijo, vodno škarjico ... Vodne rastline so zelo pomembne. S koreninami utrjujejo blatno dno, umirjajo vodne tokove in valovanje, čistijo vodo, številnim živalim pa ponujajo bivališče in hrano.

Besedilo je izvzeto in knjižice Vodnik po Jurovski poti dostopno na http://www.os-jd.si/material/vodnik_po_jurovski_poti_web.pdf.